แผนการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์บริการพยาบาล

 

แผนการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

แผนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

หมายเหตุ หลักสูตรต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม กรุณาอัพเดทข่าวสารทางเว็บไซต์ เป็นระยะๆ

วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม