ติดต่อเรา

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 4 ชั้น 3 )

110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-936074, 053-949151, 081-9925828

โทรสาร: 053-212629

อีเมลล์: nsccmunews@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

 

Contact Us

Nursing Services Center, Faculty of Nursing, Chiang Mai University (3rd floor, building 4)
110/406 Inthawaroros road, Suthep, ChiangMai 50200
Tel: 053-949151, 053-936074, 081-9925828
Fax: 053-212629

Email: nsccmunews@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

 

 


วิดีโอศูนย์บริการพยาบาล
ภาพกิจกรรม