ความเครียด ไอ้เพื่อนยาก

โดย ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อกล่าวถึงความเครียด ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ไม่มีใครที่ไม่เคยพบกับความเครียด ทุกๆคนดูเหมือนจะรู้จักมันเป็นอย่างดี และรับรู้ได้ว่าสิ่งใดทำให้เกิดความเครียดกับตนเอง ดูเหมือนมันจะเป็นไอ้เพื่อนยากของทุกคนเลยก็ว่าได้เลยทีเดียว แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่บุคคลมักจะไม่ชัดเจนกับเรื่องความเครียด ก็คือเรื่องผลของความเครียด รวมทั้งวิธีลดความเครียด หากคุณไม่แน่ใจ หรือไม่เห็นด้วยก็ลองอ่านกันต่อไปนะคะ และลองพิจารณาจากตัวเองว่าสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวมานั้นจริงหรือไม่จริง...

ตรวจสุขภาพหรือตรวจโรค

โดย รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนามาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุขภาพร่างกายของเราเป็นสมบัติอันมีค่า การทำงานของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของคนเปรียบเสมือนการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งต้องได้รับการตรวจสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบว่ามีส่วนใดที่เสี่ยงต่อชำรุดเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน...

การมีประจำเดือนและประจำเดือนในนักกีฬาสตรี

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เอ้อไม่มีเวลา” มักจะได้ยินคำนี้อยู่เสมอในกลุ่มคนทุกอาชีพ โดยเฉพาะเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนั้นปัจจุบันจึงพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การบริโภคอาหารจานด่วน เมื่อเจ็บป่วยก็จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษาพยาบาล...

เรามาบริหารเวลาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกันเถอะ

โดย รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนามาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุขภาพร่างกายของเราเป็นสมบัติอันมีค่า การทำงานของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของคนเปรียบเสมือนการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งต้องได้รับการตรวจสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบว่ามีส่วนใดที่เสี่ยงต่อชำรุดเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน...

การเล่นช่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กได้อย่างไร

โดย ผศ. ดร. ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ งามสวย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเล่น เป็นธรรมชาติของเด็ก และถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตเด็ก ทั้งในภาวะปกติ เจ็บป่วย หรือพิการ การเล่นมีอยู่ในสังคมของชนทุกชาติ ภาษา เป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสังคม วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการพัฒนาเด็ก ทั้งในด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งทั้งสองประการนี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพเด็กทั้งสิ้น...

เรามาสร้างเสริมสุขภาพ…ด้วยอาหารดี ๆ ต่อสมองกันเถอะ !

โดย ผศ. ณัฐวรรณ สุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารอาหารนั้น เป็น สารประกอบทางเคมีที่ร่างกายนำมาใช้ในการสร้างเสริม และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และทำให้เซลล์มีพลังงานที่จะส่งสัญญาณกลับไปกลับมา เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อการทำกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญของร่างกาย...

เอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุ

โดย รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัญหาโรคเอดส์ยังเป็นมหันตภัยที่คุกคามประเทศไทยอยู่ แม้ว่าจากดำเนินการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ที่ผ่านมาจะได้ผลดี สามารถลดอุบัติการณ์ของเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างต่อเนื่อง...

โปรแกรม I Feel So Good

โดย อาจารย์ ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปัจจุบันนโยบายสุขภาพแห่งชาติให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของบุคคลเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแทนการซ่อมแซมร่างกายที่มีปัญหาจากภาวะสุขภาพที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติ แต่อย่างไรก็ตามในภาวะที่บุคคลมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ในภาวะที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือ เป็นโรคอ้วน ย่อมมีผลต่อเนื่องระยะยาวถึงสุขภาพของบุคคลนั้น...