เกี่ยวกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ฯ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
 คณะกรรมการ

คณะกรรมการปัจจุบัน
คณะกรรมการปี 2545 - 2549
คณะกรรมการเริ่มก่อตั้ง
เจ้าหน้าที่

รายการสินค้า/ของที่ระลึก

เสื้อยืดคอโบโล 160 บาท/สินค้ามูลนิธิ ฯ
สินค้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
สินค้าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สินค้าจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์
สินค้าอื่นๆ

Link อื่น ๆ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม ต่าง ๆ
กิจกรรมมูลนิธิพยาบาลศาสตร์923
since : 2006-03-02
679 days ago

 


ติดต่อบริจาค
สมทบมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (66-53) 945023, 945011 ,949143
โทรสาร (66-53) 217145
e-mail : msadi001@chiangmai.ac.th

หรือบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชี
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 566-1-13128-6

 

มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 94-9100