ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการทางด้านการพยาบาล

สนับสนุนกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินการร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/407 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานชั่วคราว ห้องโถงชั้น1 หอพักในกำกับ2 (หอพยาบาล)
โทรศัพท์และโทรสาร (66-53) 946077, 946079, 220033 ต่อ 101